Autismehuis

//specialistische jeugdzorg

#afas / #applicatiebeheer / #financieel / #hrm / #relatiebeheer / #ontspannen_productief

Als je na een tijdje merkt dat je in een mooie auto rijdt, maar niet de snelheid hebt en niet weet waar alle knopjes voor dienen, dan wordt het tijd voor optimalisatie.

 

Rust en duidelijkheid

Het autismehuis behandelt en begeleidt kinderen en jongeren (4-18 jaar) met een autisme spectrum stoornis. Rust en duidelijkheid creëren voor deze kinderen en jongeren is één van de uitgangspunten. Voor ieder kind met autisme en zijn omgeving wordt specialistische zorg op maat geboden op groepslocaties, individueel of ambulant.

Ontspannen en productief

Voor het autismehuis starten wij een project van optimalisatie om straks ontspannen en productief aan het werk te gaan. In het project zullen wij Afas optimaliseren vanuit financieel, HRM, Procesflows en projecten. 

Applicatiebeheer

Wij ondersteunen het autismehuis op afstand met woord en daad en zorgen dat de Afas optimaal werkt. 

Laten we samen iets moois gaan doen.


085 - 022 15 81


inbox@itypical.nl