Disclaimer

Gezonde principes

Geen vriendschap zonder vertrouwen, geen vertrouwen zonder integriteit.
Leef daarom in harmonie met jezelf en je omgeving.

   

De op de site getoonde informatie wordt door iTypical BV met zorg samengesteld,
doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend,
inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt
gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid
voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door
iTypical BV uitdrukkelijk afgewezen.


Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.


Worden we 'waardenvolle' vrienden?
inbox@itypical.nl

© iTypical OutSite 2020