Het leven is kort, en we hebben niet veel tijd om
de harten te verblijden van degenen die met ons meereizen. 
Dus haast je om lief te hebben en spoed je om vriendelijk te zijn.
Uitvaart

Alles goed geregeld

 

Met onze ervaring en kennis van de uitvaartwereld, Afas en de inbreng van vele uitvaartprofessionals hebben
wij ons geïntegreerde uitvaartsysteem ontworpen in Afas.

Een goed  functionerend systeem is essentieel voor ieder uitvaartbedrijf. Weten dat alles goed vastgelegd
is geeft rust en duidelijkheid. Een juiste registratie is de basis voor alle geautomatiseerde processen en communicatie.
De tijd die je hierdoor terug verdient kan je inzetten voor belangrijke zaken, namelijk voor de uitvaart en de nabestaanden.

Daarnaast is ons systeem uit te breiden met functionaliteiten die specifiek zijn voor jouw bedrijf.

Wij hebben ons systeem ingericht voor uitvaartbedrijven, uitvaartverenigingen, crematoria en zelfstandige uitvaartleiders.

Uitvaartbedrijf

#uitvaartregistratie #uitvaartportaal
 

Voor het uitvaartbedrijf is het belangrijk om de verantwoordelijkheden uit een eerste gesprek goed te registeren en op basis daarvan alle processen automatisch te starten. In het uitvaartportaal  kunnen de nabestaanden alle relevante zaken van de uitvaart volgen, zoals de afspraken, de relevante documenten, de planning en eventuele openstaande punten en vragen met betrekking tot de uitvaart.
In het portaal kan ook de digitale ondertekening van belangrijke documenten (opname, begroting, extra wensen) plaatsvinden. Binnen het uitvaartbedrijf kan met derde partijen (bloemist, catering, drukker) gecommuniceerd worden over de uitvaart.

Uitvaartregistratie

 • Opnameformulier
 • Catalogus (kisten, bloemen, etc.)
 • Vastleggen begroting
 • Tijdregistratie
 • Digitaal ondertekenen
 • Planning uitvaart
 • Communicatie met nabestaanden
 • Communicatie met derden
 • Online uitvaartportaal

Ledenadministratie

 • Gezin en gezinsleden
 • Registratie ledenrechten
 • Actuarieel overzicht
 • Communicatie met leden
 • Online ledenportaal

Uitvaartvereniging

#uitvaartregistratie #ledenadministratie #ledenrechten #ledenportaal


De uitvaartvereniging heeft de behoefte aan een volledig geïntegreerde administratie
van haar vereniging. Naast de standaard functionaliteiten hebben
we voor de vereniging de ledenadministratie volledig geïntegreerd.
In de ledenadministratie kunnen ook de ledenrechten worden vastgelegd.
Op het ledenportaal is het lidmaatschap en de rechten in te zien en eventueel te muteren.
Vanuit de ledenadministratie kan de digitale communicatie plaatsvinden naar de leden.

 

Zelfstandige uitvaartleiders

#uitvaartregistratie #uitvaartportaal 
 

Voor de zelfstandige uitvaartleider is het belangrijk om de verantwoordelijkheden uit een eerste gesprek goed te registeren en op basis daarvan alle processen automatisch te starten. In het uitvaartportaal  kunnen de nabestaanden alle relevante zaken van de uitvaart volgen, zoals de afspraken, de relevante documenten, de planning. en eventuele openstaande punten en vragen met betrekking tot de uitvaart.
In het portaal kan ook de digitale ondertekening van belangrijke documenten (opname, begroting, extra wensen) plaatsvinden.

Catalogus

 • Kisten
 • Bloemen
 • Catering
 • Urnen
 • Online registratie
 • Dossier vastlegging
 • Eigen bestelproces 

 

Crematieregistratie

 • Registratie
 • Catalogus (urn, catering)
 • Planning crematie
 • Communicatie met uitvaartleider
 • Communicatie met derden
 • Online crematieportaal

 

Crematorium

#crematieregistratie #crematieportaal
 

Voor het crematorium is het belangrijk om de aangemelde crematie goed te registeren
en op basis daarvan alle processen automatisch te starten.
Een juiste communicatie met de betreffende uitvaartleider is een must.
Planning  van de ruimten en medewerkers wordt geregistreerd bij de crematie. 

Uitvaartverzekeraar

#polisadministratie #verzekeringsportaal
 

De volledige administratie van verzekeringen en polissen met analyses voor ondermeer het actuarieel bestand. De polissen kunnen periodiek geprolongeerd worden. 
In het verzekeringsportaal kunnen de verzekerden hun verzekering en polis bekijken en inzicht verkrijgen in de verzekerde waarde en de financiële consequenties.

Polisadministratie

 • Relatiebeheer
 • Polisregistratie
 • Polisprolongatie
 • Actuarieel overzicht
 • Verzekeringsportaal

 

Naast de specifieke functionaliteiten voor de verschillende bedrijven beschikt
ons uitvaartsysteem over alle Afas functionaliteiten die voor elk bedrijf beschikbaar zijn.

Financiële administratie

#bankkoppelingen
#budgetten
#activa
#contractadministratie
#meerdere administraties
#rapportage

Personeelsadministratie

#contract
#personeelsdossier
#verlof
#verzuim
#salaris
#tijdregistratie

Logistieke administratie

#artikelbeheer
#bestelling
#voorraad
#order
#facturatie
 

 

Relatiebeheer

#organisaties
#personen
#communicatie
#relatiedossiers

Procesbeheer

#workflows
#signalen
#dossiervorming

Intranet

#mijn intranet
#taakafhandeling
#nieuwsberichten
#overzichten
#taakgerichte communicatie
 
 
 
 
 

 

Rapportage en analyse

#standaardisatie           
#managementinformatie
#uitvaartrapportage

Documenten

#documentenbeheer
#documentopmaak

Planning

#medewerkers
#locaties
#nabestaanden
#overzicht

Koppelingen

#derde_partijen
#onderling
 
 
 
 
 

Meer informatie?

 

of neem meteen contact op.

 

085 - 022 15 81

 

inbox@itypical.nl

 

Laten we samen iets moois gaan doen.

 

© 2020 iTypical OutSite, All rights reserved