Samen maken we het mooier
Het is maar al te gemakkelijk om dingen te laten liggen
waarvan je vreest dat je erover na moet denken.