Samen maken we het mooier
Als je beslissingen over nog uit te voeren acties
uitstelt tot het laatste moment,
zijn inefficiëntie en onnodige stress het gevolg.